Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Các phương pháp thiết kế bê tông - 1. Phương pháp của Nga (Liên Xô cũ) - 2. Phương pháp của Mỹ (ACI) - 3. Phương pháp của Anh - 4. Nhận xét - III. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành