Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Độ bền của đất đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu nguyên dạng - 3. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu không nguyên dạng - II. Độ bền của đất không đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền - 3. Tổng quát.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành