Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Giới thiệu cách giải của Bishop và phương pháp đơn giản hoá - III. Ưng dụng lý thuyết hệ thống để giải bài toán - IV. Ví dụ bằng số - V. Lập chương trình chạy máy tính.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành