Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Cấu trúc địa chất và các yếu tố địa chất công trình, địa chất thuỷ văn có liên quan tới sự ổn định của kè sông - 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Sơ lược về cấu trúc địa chất vùng châu thổ sông Hồng - 3. Một số dạng cấu trúc các bờ, thềm sông dễ xảy ra sạt trượt - 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng thông qua một số kết quả nghiên cứu - III. Một số kinh nghiệm được rút ra.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành