Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Khả năng đầm chặt của đất - III. Mối tương quan giữa độ chặt tốt nhất của đất với các chỉ tiêu vật lý thông thường - IV. Xác định các số tương quan - V. Công thức thực nghiệm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành