Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Đánh giá hiệu quả khoan phụt vữa tại một số đoạn đê ở các tỉnh phía Bắc - 1. Vài nét về hiện trạng thân đê - 2. Bước đầu phân tích hiệu quả khoan phụt vữa nâng cao ổn định đê - III. Công nghệ khoan phụt vữa gia cố đê hiện tại và phương hướng hoàn thiện - 1. Quy trình khoan phụt - 2. Phân tích một số ưu nhược điểm của công nghệ hiện hành và một số phương hướng nghiên cứu khắc phục - IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành