Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Bản chất của phương pháp mới - III. Trình tự tiến hành - IV. Tình toán hợp nhất các kết quả thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất hỗn hợp - V. Lời kết.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành