Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Xác định các chỉ tiêu vật lý lực học cơ bản của đất đắp bằng thí nghiệm trong phòng - 1. Xác định dung trọng thích hợp cho khối đất đắp vào đê, đập bằng phương pháp đầm nện tiêu chuẩn (phương pháp PROKTOR) - 2. Xác định cường độ đất đắp qua kết quả đầm nện chuẩn trong phòng - II. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành