Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đá gốc là đá siêu bazơ - 2. Với đá gốc là đá bazơ - 3. Đá gốc là đa axit - 4. Đối với đất tàn tích phát triển trên các đá trầm tích.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành