Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Một số phương pháp thông dụng để đánh giá ổn định khối đá quanh đường hầm - 1. Nhoms cacs phương pháp phân loại theo tải trọng khối đá - 2. Phương pháp đánh giá theo thời gian ổn định - III. Một số nhận xét.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành