Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình chung - II. Phân loại các dạng khu vực sạt lở - 1. Các khu vực sạt lở gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều chống lũ - 2. Các khu vực sạt lở ảnh hưởng tới thành phố, đô thị - 3. các khu vực sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư, làng mạc sinh sống trên bãi sông - 4. Sạt lở ảnh hưởng mất đất sản xuất - 5. Sạt lở ở những khu vực đặc biệt - III. Nguyên nhân gây sạt lở bờ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình - IV. Đánh giá các công trình chống sạt lở trên sông Hồng và sông Thái Bình - V. Kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành