Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu II. Đặc điểm lưu vực và lưới sông 1. Địa hình địa mạo 2. Thảm phủ thực vật và rừng 3. Hệ thống sông ngòi III. Đặc điểm thuỷ văn 1. Dòng chảy năm 2. Dòng chảy kiệt 3. Dòng chảy lũ 4. Phù sa và chất lượng nước sông Cái Nha Trang IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành