Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Đặc điểm lưu vực và lưới sông - 1. Địa hình lưu vực - 2. Đặc điểm chung về địa chất, thổ nhưỡng thảm phủ trên lưu vực - 3. Mạng lưới sông suối - III. Đặc điểm thuỷ văn lưu vực sông Ba - 1. Đặc điểm chung về chế độ dòng chảy sông Ba - 2. Đặc điểm của dòng chảy năm - 3. Đặc điểm chung của dòng chảy lũ - 4. Đặc trưng dòng chảy kiệt - 5. Đặc điểm dòng chảy phù sa lơ lửng - 6. Đánh giá chất lượng nước sông Ba - IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành