Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Đặc điểm hình thái tự nhiên đoạn sông nghiên cứu - III. Cơ sở lý luận và phương pháp xác định chiều rộng thoát lũ cho cửa Ba Lạt đoạn từ Xuân Tân ra cửa - 1. Ưng dụng biểu thức quan hệ hình thái sông vùng triều của các tác giả Trung Quốc xây dựng mặt cắt ổn định cho đoạn sông nghiên cứu - 2. Xác định thông số hình thái lòng dẫn ổn định cho các mặt cắt đặc trưng của đoạn sông nghiên cứu - 3. Xác định hành lang thoát lũ cho đoạn cửa sông nghiên cứu từ Ngô Đồng đến cửa Ba Lạt - IV. Đánh giá sơ bộ hiệu quả thoát lũ khi xây dựng hành lang thoát lũ cho đoạn sông nghiên cứu - V. Một số kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành