Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Mô hình hoá và các phương án thí nghiệm - 1. Mô hình hoá mô hình vật lý lòng xói - 2. Các phương án thí nghiệm nghiên cứu trên mô hình - III. Kết quả thí nghiệm các phương án công trình - 1. Tình hình thuỷ lực, lòng dẫn ở trạng thái tự nhiên khi chưa có công trình tường kè bờ trái (PAo) - 2. Tình hình thuỷ lực lòng dẫn khu vực nhập lưu khi có công trình tường kè bờ trái (PAt) - 3. Tình hình thuỷ lực và lòng dẫn khi có công trình bảo vệ bờ thị xã Lào Cai - 4. Kết luận - IV. Hiệu quả của công trình.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành