Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Giới thiệu chung - II. Tình hình xói lở bờ Bắc Mỹ Thuận và ảnh hưởng tới cầu Mỹ Thuận - III. Mô hình vật lý khu vực cầu Mỹ Thuận - IV. Kết quả thí nghiệm lựa chọn giải pháp và kết cấu công trình bảo vệ bờ Bắc Mỹ Thuận - V. Những kết luận và kiến nghị từ mô hình vật lý sau 2 giai đoạn nghiên cứu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành