Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Hiện trạng đê biển Bắc bộ - 1. Giới thiệu chung - 2. Các hình thức bảo vệ bờ vfa mái đê biển đã làm ở Bắc bộ - II. Giới thiệu khoa học công nghệ mới, vật liệu mới bảo vệ bờ và mái đê biển - 1. Yêu cầu kỹ thuật đối với đê biển Bắc bộ - 2. Một số công nghệ tiên tiến bảo vệ bờ và mái đê biển trên thế giới - III. Một số ứng dụng khoa học công nghệ mới, bảo vệ bờ và mái đê biển Hải Phòng - IV. Hướng nghiên cứu giải pháp công trình bảo vệ bờ, mái, chân, bãi đê biển.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành