Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Khả năng thoát lũ của đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Sự suy giảm khả năng thoát lũ - 2. Dự báo về lũ và khả năng thoát lũ trong tương lai - III. Hành lang thoát lũ đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Phương hướng lập lại trật tự trong sử dụng quỹ đất bãi sông - 2. Chiều rộng hợp lý của hành lang thoát lũ - 3. Tính thuỷ lực hành lang thoát lũ - 4. Anh hưởng của các cầu qua sông đến mực nước lũ - IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành