Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phương pháp nghiên cứu - II. Kết quả nghiên cứu - 1. Vài nét về khu công nghiệp Hà Nội và huyện Thanh Trì - 2. Anh hưởng của chất thải đô thị đến chất lượng nước tưới - III. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành