Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Vài nét về nước dưới đất Tây Nguyên và hiện trạng khai thác - 1. Trữ lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 2. Chất lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 3. Hiện trạng khai thác nưới dưới ddaats ở Tây Nguyên - III. Ưng dụng ngân hàng dữ liệu vào quản lý nước dưới đất và một số kết quả bước đầu - 1. Yêu cầu của ngân hàng dữ liệu - 2. Ngân hàng dữ liệu phục vụ quản lý nước dưới đất - IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành