Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Vị trí, vai trò của giá nước - - Y nghĩa kinh tế của giá nước - II. Chức năng và nhiệm vụ của giá nước - III. Các loại giá nước - IV. Đặc điểm của giá nước tưới phục vụ nông nghiệp- V. Cơ sở hình thành giá nước của các tổ chức doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi - 1. Cơ sở hình thành - 2. Thị trường tiêu thụ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành