Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phương pháp luận - II. Nội dung phân tích đánh giá hiệu quả - 1. Tài liệu cần thu thập - 2. Tính toán xác định vốn đầu tư xây dựng - 3. Chi phí sản xuất và chi phí quản lý vận hành tăng thêm - 4. Lợi ích tăng thêm hàng năm - 5. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - 6. Phân tích độ nhậy, xác định yếu tố ảnh hưởng - 7. Hiệu quả của dự án.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành