Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo hoá học trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Các loại phụ gia bê tông - 2. Các sản phẩm sửa chữa và bảo vệ bê tông - 3. Các chất hoàn thiện bề mặt sàn nhà công nghiệp - 4. Các sản phẩm chống thấm và bảo vệ bê tông - 5. Các sản phẩm vữa - 6.Các sản phẩm keo trám khe nối.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành