Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo hoá học trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. ứng dụng hoá học trong công tác khảo sát đánh giá nguyên nhân và mức độ hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn - 2.1 Phân tích thông số, thành phần hoá các chất gây ăn mòn bê tông và cốt thép theo chiều sâu - 2.2 Đánh giá mức độ gỉ thép bằng phương pháp điện hoá - 3. ứng dụng công nghệ và các hoá phẩm xây dựng trong công tác sửa chữa chống ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép - 3.1 Sửa chữa ngăn chặn tốc độ ăn mòn - 3.2 Sửa chữa gia cường cấu - 3.3 Thay thế bằng kết cấu mới - 3.4 Công nghệ và hoá phẩm xây dựng dùng cho sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép - 4. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành