Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Mô tả thí nghiệm - 3. Trạng thái ứng suất, biến dạng và sự hình thành vết nứt của các dầm thí nghiệm - 4. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành