Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Yêu cầu và mục đích thử nghiệm - 2. Mô hình thí nghiệm - 3. Xác định điều kiện tương tự về mặt chịu lực - quy trình thử tải - 4. Chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm - 4.1. Chế tạo dầm thí nghiệm - 4.2. Lắp đặt dầm và bố trí thiết bị thí nghiệm - 4.3. Tiến hành thí nghiệm - 5. Kết quả thí nghiệm - 6. Nhận xét và phân tích - 7. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành