Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Xác định tải trọng - 2.1. Các đặc trưng vật liệu - 2.2. tải trọng do kéo căng ứng lực trước ,br> 3. Tính toán và so sánh - 4. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành