Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Phần mềm TAT - 2.1. Vài nét về phần mềm - 2.2. Sơ đồ tính toán động đất cho nhà cao tầng - 2.3. Phương pháp tính - 3. ứng dụng phần mềm TAT trong tính toán động lực nhà cao tầng - 4. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành