Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Đặc điểm và yêu cầu của tự động hoá thiết kế kiến trúc - 3. Khái quát về một số ưu điểm của phần mềm APM - 4. Các MENU chính trong phần mềm tương ứng với các thành phần trong hồ sơ thiết kế - 5. ý nghĩa và cơ sở dữ liệu đối với từng mục trong chương trình - 6. Kết quả ứng dụng và một số kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành