Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A- Đặt vấn đề - B- Nội dung thiết kế sửa chữa - I. Mô tả công trình - II. Hiện trạng công trình - III. Phân tích lý do công trình bị nứt - IV. Tính toán gia cường - V. Tính toán lực kéo khép vết nứt - VI. Xác định trị số ứng suất giới hạn trong cốt thép ứng lực trước - VII. Xác định các ứng suất hao trong cốt thép ứng lực trước - VIII. Tính toán lực kéo thực tế - IX. Một số vấn đề cần phải tính toán kiểm tra - X. Chi tiết cấu tạo và biện pháp thi công - C- Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành