Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Sự phân bố và niên đại của các di tích kiến trúc tháp Chàm - 3. Hiện trạng và nguyên nhân hư hỏng của các kiến trúc tháp Chàm - 4. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp chàm - 4.1. Hình dáng, kết cấu, vật liệu trong kién trúc tháp Chàm - 4.2. Các giả thiết về kỹ thuật xây dựng và vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm - 5. Phương án trùng tu, bảo tồn các di tích tháp Chàm - 6. Ung dụng của phương án - 7. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành