Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Nguyên nhân gây thấm nước các công trình bê tông cốt thép ngầm - 2.1. Sai sót thi công - 2.2. Sai sót khảo sát - 2.3. Sai sót khi sử dụng - 3. Sơ lược phương pháp khoan bơm ép bitum - 4. Phương pháp khoan bơm ép hồ trên cơ sở xi măng - 5. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành