Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển đô thị trong triển vọng phát triển kinh tế đến năm 2010 - 1- Đất nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong những năm đầu của thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướ XHCN, đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức lớn - 2- Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và vị trí của phát triển đô thị trong định hướng chiến lược chung - II. Định hướng phát triển kinh tế đô thị và quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đến năm 2010 - 1- Định hướng phát triển kinh tế đô thị nằm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn quốc và trước hết là định hướng quy hoạch lãnh thổ - 2- Quan điểm đô thị hoá ở Việt nam - III. Các vấn đề chiến lược phát triển kinh tế đặt ra cho chiến lược phát triển đô thị trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi theo hướng thị trường.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành