Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Mở đầu - - Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000 của Việt Nam - 1. Quan điểm chung và xây dựng chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình - 2. Chính sách dân số của Việt Nam - - Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dân số và chính sách dân số trên thế giới - - Đô thị hoá ở Việt Nam - 1. Quan điểm chung về đô thị hoá - 2. Diễn biến quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 3. Biến động dân số cơ học ở các vùng đô thị lớn - - Biến động dân số và di dân - - Dự báo dân số và dân số đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành