Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Hiện trạng sử dụng vốn đất của nước ta - 2. Đất đô thị - 3. Biện pháp sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành