Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đổi mới nội dung và phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng - II. Tăng cường công tác đào tạo, đổi mới công nghệ thiết kế, ứng dụng tiến bộ KHKT và trang thiết bị phục vụ thiết kế quy hoạch xây dựng - III. Phương thức hoạt động quản lý công tác quy hoạch xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành