Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Hiện trạng quỹ đất đô thị hiện nay - II. Những vấn đề tồn tại nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đô thị - 1- Về sử dụng đất đô thị - 2- Về quản lý đất đô thị - III. Nhiệm vụ quản lý đất đô thị - 1- Đổi mới yêu cầu và nội dung của công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị và tăng cường quản lý xây dựng đô thị - 2- Về quản lý - sử dụng đất - 3- Về thực hiện chủ trương dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị - 4- Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành