Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Sự phát triển của đô thị theo quy hoạch - 2. Cơ sở đầu tiên của dự án phát triển đất đai là quy hoạch chi tiết việc sử dụng một bằng đất đai ddể phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung của đô thị đó - 3. Quản lý cơ sở hạ tầng và quản lý hành chính với khu đô thị mới hình thành - 4. Vấn đề tái định cư nhiều hộ dân - 5. Vấn đề tài chính là vấn đề then chốt của dự án phát triển đất đai - 6. Cơ sở hạ tầng của khu vực đất đai mới phát triển phải được nối với cơ sở hạ tầng của đô thị...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành