Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Những vi phạm pháp luật đất đai thường thấy ở đô thị - II. Nguyên nhân - III. Kiến nghị - 1. Đối với việc giao đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không đúng thẩm quyền - 2. Đối với việc mua bán-chuyển nhượng đất trái phép - 3. Đối với việc tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy định của Nhà nước - 4. Đối với việc lấn chiếm đất đai - 5. Về việc sử dụng không hết đất được giao - 6. Đối với đất mượn trong thời kỳ chiến tranh - 7. Việc nhận đất mà chưa đền bù theo quy định của Nhà nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành