Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 thành 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặc điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng ở đô thị - II. Quá trình quản lý sử dụng trong thời gian qua - III. Một số kiến nghị cấp thiết - 1. Chính phủ sớm ban hành Nghị định về chế độ quản lý sử dụng đất quốc phòng - 2. Nhà nước cấp kinh phí cho việc đo đạc và lập quy hoạch đất quốc phòng - 3. Về công tác quy hoạch - 4. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quân đội...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành