Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Quá trình phát triển đô thị và vai trò của giao thông vận tải trong đô thị - 1.1. Quá trình phát triển đô thị - 1.2. Vai trò giao thông đô thị trong phát triển kinh tế đô thị - II. Những khó khăn và tồn tại - 2.1. Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đô thị - 2.2. Về quản lý và tổ chức giao thông vận tải công cộng - 2.3. Tai nạn giao thông gia tăng đang trở thành vấn đề nghiêm trọng - III. Một số định hướng phát triển giao thông vận tải đô thị - IV. Những nhiệm vụ cấp bách để lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và đô thị - 1. Về quản lý Nhà Nước - 2. Những nhiệm vụ cụ thể.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành