Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. cải thiện căn bản các điều kiện cấp nước đô thị hiện nay - 2. Tạo nền tảng cho sự cải cách các yếu tố cơ bản của ngành như tổ chức, tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất, thiết bị vật tư - 3. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành