Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1993/1993-4/1993
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I- Quan niệm chung về cơ sở hạ tầng đô thị - II- Đặc điểm cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh - 1. Cơ sở hạ tầng đa dạng và mang đậm dấu ấn lịch sử - 2. Cơ sở hạ tầng có quy mô lớn và chất lượng khá nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng - 3. Cơ sở hạ tầng chưa được quan tâm thích đáng và còn nhiều mặt yếu kém trong tổ chức quản lý - 4. Cơ sở hạ tàng thành phố đang được phát triển - III- Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành