Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo chính sách đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Một số đặc điểm sử dụng quỹ đất xây dựng, phát triển các đô thị ở Việt Nam - II. Một số chính sách, biện pháp quản lý đất phát triển đô thị, tồn tại và phương pháp khắc phục - 1- Một số chính sách và biện pháp quản lý đất phát triển đô thị - 2- Những tồn tại, nguyên nhân và phương hướng khắc phục - 3- áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước đối với đất đai đô thị - 4- Đổi mới tăng cường bộ máy và cán bộ quản lý nhà, đất đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành