Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo chính sách đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời nói đầu - - Phần I: Tăng trưởng đô thị - Chương I: Hiểu biết về tăng trưởng đô thị - A- Định nghĩa về tăng trưởng đô thị - B- Các nhân tố quyết định sự tăng trưởng đô thị - C- Những chi phí cho quy mô của đô thị - D- Lợi ích của quy mô các đô thị - E- Phí tổn và lợi ích của đô thị hoá - Chương II: Các chính sách cho tăng trưởng đô thị - A- Phân loại các chính sách - B- Đánh giá các chính sách - C- Những đề xuất về chiến lược phát triển đô thị - D- Trường hợp Việt Nam - - Phần II: Quản lý đô thị - Chương III: Quản lý cái gì? - Chương IV: Ai là người quản lý? - Chương V: Quản lý đô thị bằng cách nào? - Chương VI: Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành