Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo chính sách đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Những vấn đề cơ bản trong nền tài chính địa phương - Chương II: Cơ cấu Chính phủ - Chương III: Vai trò và chức năng của chính quyền địa phương - Chương IV: Tăng cường khả năng tài chính của địa phương - Chương V: Xây dựng hệ thống chuyển vốn giữa các cấp Chính phủ - Chương VI: Vay, cấp vốn và các vấn đề khác.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành