Tìm kiếm nâng cao

Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2,Tổng luận

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quyển 2 là bản dịch toàn văn Lệnh của Tổng thống về thi hành Luật quy hoạch đô thị. Lệnh này có 7 chương, trong đó tên 6 chương giống như của Luật. Vào tháng 7/1971 Lệnh này đã được sửa đổi toàn bộ và từ năm 1971 đến 1996 Lệnh này đã qua 27 lần sửa đổi một số điều.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành