Tìm kiếm nâng cao

 • Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề cập đến các vấn đề sau:
  1. Hiện trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng tại các thành phố lớn của Việt Nam.
  2. Khai thác sử dụng quỹ nhà ở tập thể nhiều tầng tại Hà Nội.
  3. Một số kinh nghiệm về xây dựng nhà chung cư tại TP Hồ Chí Minh.
  4. Chương trình phát triển và quản lý nhà ở chung cư cao tầng.
  5. Một số tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà ở tập thể nhiều tầng

  Số trang: 0

 • Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005 của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung các báo cáo về:
  1. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2010.
  2. Một số giải pháp tài chính phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay.
  3. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực nhà ở.
  4. Chăm lo nhà ở cho công nhân, viên chức và lao động là thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn.
  5. Hiện trạng và vấn đề quản lý sử dụng đất ở với chương trình phát triển nhà ở Việt Nam.
  6. Phát triển nhà ở trong kinh tế thị trường.
  7. Phát triển nhà ở những vấn đề đặt ra..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung bản đề cương về một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà được trình bày tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi mốt 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 41 mẫu nhà thiết kế để xây dựng bằng vật liệu EVG 3D Panels cho các loại nhà: Nhà nông thôn; Nhà trên sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (7 mẫu); Nhà ở thị xã và thành phố (20 mẫu); Nhà apartment 5 tầng (5 mẫu); Trường học ; Một cụm chung cư căn hộ: 2,3,4 và 5 lầu; Brochures. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu những sản phẩm mới ưu việt cho ngành xây dựng EVG 3D Panel

  Số trang: 0

 • Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu nhà ở khẩn cấp và nhà ở định cư lâu dài kết hợp một số công trình phục vụ công cộng được nghiên cứu cho các vùng nông thôn khác nhau của các tỉnh miền Trung, giải quyết vấn đề nhà ở sau lũ lụt

  Số trang: 0

 • Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 20 mẫu nhà ở được nghiên cứu cho các vùng địa lý đặc trưng khác nhau của Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị.

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu chung cư cao tầng từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng điển hình dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001.

  Số trang: 0

 • Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung:
  - Điều 1: Xây dựng đô thị ở LB Nga.
  - Điều 2: Các xu hướng chính của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 3: Các đối tượng của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 4: Các chủ thể (người tham gia, đối tác) của hoạt động XD đô thị .
  - Điều 5: Các định mức XD đô thị.
  - Điều 6: Hồ sơ XD đô thị.
  Chương II: Thực hiện hoạt động xây dựng đô thị:
  - Điều 7: Quyền hạn của chủ đầu tư trong hoạt động XD đô thị.
  - Điều 8: Quyền của công dân và những người khác sử dụng các công trình XD đô thị ...
  Chương III: Bảo đảm nhà nước các quyền của chủ thể hoạt động xây dựng đô thị, trách nhiệm do vi phạm luật pháp về XD đô thị của LB Nga.
  Chương IV: Các hợp đồng quốc tế về hoạt động xây dựng đô thị

  Số trang: 0

 • Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
  - Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.
  - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị.
  2. Dự thảo Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
  3. Các phụ lục:
  - Phụ lục 1: Định hướng phân loại đô thị, phân cấp quản lý đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 2: Định hướng kế hoạch khảo sát và lập quy hoạch XD đô thị đến năm 2005.
  - Phụ lục 3: Định hướng đầu tư và phát triển nhà ở Việt Nam đến năm 2020.
  - Phụ lục 4: Định hướng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 5: Danh mục các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị dự kiến ban hành và sửa đổi

  Số trang: 0

 • Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  1. Hệ thống quy hoạch đô thị của Mỹ - Vấn đề thi sát hạch và tư cách hành nghề của quy hoạch sư.
  2. Hệ thống quy hoạch đô thị của Anh.
  3. Hệ thống quy hoạch đô thị của Nhật Bản.
  4. Hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore

  Số trang: 0

 • Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Báo cáo của tổ công tác quốc tế về chính sách chung.
  - Thoả thuận của UIA về các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc tế có tính khuyến nghị trong hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về thẩm định/ chứng thực/ công nhận.
  - Chính sách về kinh qua thực tiễn/ rèn luyện/ thực tập.
  - Chính sách về trình bày kiến thức và năng lực nghề nghiệp.
  - Chính sách về đăng ký/ cấp phép/ chứng nhận hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về đạo đức và hạnh kiểm.
  - Chính sách về tiếp tục phát triển nghề nghiệp

  Số trang: 0