Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu và tính toán hệ liên hợp cho kết cấu mái của các công trình nhịp lớn. Mã số: RD-9721

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu - Chương I: Tổng quan về chương trình nhịp lớn có kết cấu mái liên hợp - Chương II: Mái vỏ gấp có tiết diện thay đổi phương trình trạng thái ứng suất biến dạng của hệ - Chương III: Mái nhịp lớn bằng kim loại dạng dàn không gian cấu trúc mạng tinh thể - Chương IV: Mái nhịp lớn dạng vỏ mỏng thaỏi có hệ sườn trực giao - Chương V: Kết luận và kiến nghị - Phần phụ lục các kết quả tính toán của đề tài.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành