Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề- II. Phương pháp chế tạo mẫu và cách xác định các thông số vật liệu- - Chế tạo mẫu- - Cách tính toán kết quả- III. Kết quả thí nghiệm- IV. Dự kiến một số ứng dụng của vật liệu NPI cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long- V. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành